வாக்குசாவடியில் செல்பி எடுக்க வந்த ரசிகரிடம் கோபம்

கோபத்தில் செல்போனை பிடுங்கிய அஜித் வாக்குசாவடியில் செல்பி எடுக்க வந்த ரசிகரிடம் கோபம்
Share

Comments Comments