Advertisement

கோயிலில் தன்னைத் தானே சிலர் சுற்றிக் கொள்கிறார்களே...?

பிரகாரத்தை சுற்றி வந்த பிறகு கொடிமரத்தடியில் ஆத்ம பிரதட்சிணம் (தன்னைத் தானே சுற்றியபடி கடவுளை வணங்குவது) செய்து விட்டு விழுந்து வணங்குவது மிகவும் புண்ணியம்.

Download for free from the Store »

Advertisement
 
Advertisement