Advertisement

மீனம்

மீனம் : அறிமுகம் இல்லாதவர்களிடம் பொது விசயம் பேச வேண்டாம். தொழில் வியாபாரத்தில் மாறுபட்ட தன்மை இருக்கும். சேமிப்பு பணம் குடும்பத்தின் முக்கியமான தேவைகளுக்கு பயன்படும். போக்குவரத்தில் கவனநடை பின்பற்றுவது நல்லது.

Download for free from the Store »

Advertisement
 
Advertisement