Load Image
Advertisement

புகைப்பட ஆல்பம்

27 Oct 2023

17 Oct 2023

17 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்தது. இரு தரப்பு போரில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள்.

13 Oct 2023

13 Oct 2023

13 Oct 2023

13 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்தது. இரு தரப்பு போரில் ஆயிரக்கணக்கோனார் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள்.

11 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்தது. இரு தரப்பு போரில் ஆயிரக்கணக்கோனார் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள்.

11 Oct 2023

11 Oct 2023

11 Oct 2023

10 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்தது. இரு தரப்பு போரில் ஆயிரக்கணக்கோனார் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள்.

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

10 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். ஆயிரக்கணக்கோனார் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள்.

 
Advertisement