Advertisement

புகைப்பட ஆல்பம்

27 Oct 2023

0

17 Oct 2023

0

17 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்தது. இரு தரப்பு போரில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள். 0

13 Oct 2023

0

13 Oct 2023

0

13 Oct 2023

0

13 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்தது. இரு தரப்பு போரில் ஆயிரக்கணக்கோனார் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள். 0

11 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்தது. இரு தரப்பு போரில் ஆயிரக்கணக்கோனார் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள். 0

11 Oct 2023

0

11 Oct 2023

0

11 Oct 2023

0

10 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். இஸ்ரேல் பதிலடி கொடுத்தது. இரு தரப்பு போரில் ஆயிரக்கணக்கோனார் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள். 0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

0

10 Oct 2023

இஸ்ரேல் மீது பாலஸ்தீன ஹமாஸ் பயங்கரவாதிகள் முதலில் தாக்குதலை துவக்கினர். ஆயிரக்கணக்கோனார் பலியாகினர். கொடூர தாக்குதல் தொடர்பான காட்சிகள். 0
 
Advertisement