Advertisement

கோயிலில் தன்னைத் தானே சிலர் சுற்றிக் கொள்கிறார்களே...?

பிரகாரத்தை சுற்றி வந்த பிறகு கொடிமரத்தடியில் ஆத்ம பிரதட்சிணம் (தன்னைத் தானே சுற்றியபடி கடவுளை வணங்குவது) செய்து விட்டு விழுந்து வணங்குவது மிகவும் புண்ணியம்.

Advertisement
 
Advertisement