Advertisement

கும்பம்

கும்பம்: சிறிய பணி கூட சுமை போல தோன்றும். தொழில், வியாபாரம் சிறக்க கூடுதல் பணிபுரிவது அவசியம். லாபம் சீராக இருக்கும். பணியாளர்கள் பணிவிஷயமாக வெளியூர் செல்வர். பெண்கள் அறிமுகம் இல்லாதவரிடம் நெருங்கிப் பழக வேண்டாம்.

Advertisement
 
Advertisement