Advertisement

புகைப்பட ஆல்பம்: இலங்கையில் மோடி !

பிரதமர் மோடி இலங்கைக்கு 2 நாள் பயணமாக சென்றார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பிரதமர் மோடி இலங்கைக்கு 2 நாள் பயணமாக சென்றார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பிரதமர் மோடி இலங்கைக்கு 2 நாள் பயணமாக சென்றார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பிரதமர் மோடி இலங்கைக்கு 2 நாள் பயணமாக சென்றார். அங்கு அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
 
Advertisement