Advertisement

: கடல்நுரை !

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அதிக அளவில் கழிவுநீர் கலப்பதால் கடல் கடற்கரை முழுவதும் நுரையாக காட்சியளிக்கிறது. படங்கள்: சுரேஷ்கண்ணன்.
சென்னை மெரினா கடற்கரையில் அதிக அளவில் கழிவுநீர் கலப்பதால் கடல் கடற்கரை முழுவதும் நுரையாக காட்சியளிக்கிறது. படங்கள்: சுரேஷ்கண்ணன்.
 
Advertisement