Advertisement

: இந்தியாவில் தயாரான பெட்டி

சென்னை ஐ. சி.எப்.,ல் ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர். படம்:சத்தியசீலன்.
சென்னை ஐ. சி.எப்.,ல் ரயில் பெட்டி தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்.
ரயில் பெட்டி. குறித்து விளக்கம் அளித்த ஐ. சி.எப். பொது மேலாளர் மணி.
ரயில் பெட்டியில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
முதல் முறையாக முழுவதும் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ரயில் பெட்டி இடம்:ஐ.சி.எப் ,சென்னை. படம்:சத்தியசீலன்.
 
Advertisement