ஜூன்
22
2017
பல்வேறு வசதிகள் கொண்ட எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மதுரையில் அமைவது சிறந்ததாக இருக்கும் என பல தரப்பினரும் விரும்புகின்றனர். காரணம், இங்கு வந்தால் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட மக்களையும் பலன் எளிதில் போய்ச்சேரும். போக்குவரத்து வசதி மிக வசதியாக உள்ள நான்கு வழிச்சாலையை ஒட்டி அமைந்துள்ள தோப்பூரில் தண்ணீர் வசதியும் நன்றாக உள்ளது.