இடைத்தேர்தலில் அதிகமானோர் போட்டியிடுவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டுமா?

ஆம் (56%)

இல்லை (44%)

கருத்துகள் (0+0)