18 எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தகுதி நீக்கம் சரியா ?

.

சரி ! (66%)

தவறு ! (34%)

கருத்துகள் (0+0)