தண்டனை பெற்ற எம்.பி.,எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு தேர்தலில் போட்டியிட நிரந்தர தடை விதிக்கலாமா?

விதிக்கலாம் (99%)

வேண்டாம். (1%)

கருத்துகள் (0+0)