கருணாநிதி ஒரு சிறந்த....

தி.மு.க., தலைவர் கருணாநிதியின் 94வது பிறந்த நாள் மற்றும் வைரவிழா சென்னையில் நடைபெறுகிறது.

அரசியல்வாதி (70%)

இலக்கியவாதி (30%)

கருத்துகள் (0+0)